Krzysztof Krysiak MEBLE KRYSIAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Realizacja inwestycji w branży meblarskiej w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne”

Okres realizacji: kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.
Wartość projektu: 4.275.000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.923.750,00 zł

Projekt firmy MEBLE KRYSIAK realizowany w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dotyczy inwestycji technologicznej, tj. inwestycji polegającej w przypadku Beneficjenta na wdrożeniu własnej nowej technologii, będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorcy oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów.

Technologią planowaną do wdrożenia w ramach przedmiotowego projektu jest technologia produkcji elementów meblowych o anatomicznym rysunku drewna na wszystkich płaszczyznach (w skrócie – „EMAR”), będąca własnością firmy Krzysztof Krysiak MEBLE KRYSIAK.

Nowy produkt powstały w wyniku przeprowadzonych prac B+R rozwojowych zostanie wdrożony do produkcji na szeroką skalę w związku z nabyciem nowego parku maszynowego w ramach przedmiotowego projektu. Planowane do nabycia urządzenia będą jednak stanowić jedynie narzędzie do wyprodukowania nowego produktu.

Nowa technologia, jaka wprowadzona zostanie na rynek będzie charakteryzować się nowymi cechami, funkcjonalnościami i parametrami. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. Istotą technologii jest uszlachetnienie meblarskich materiałów płytowych poprzez scalenie oklein i doklejek z drewna litego w taki sposób, aby uzyskać efekt taki jak w przypadku elementów w całości wykonanych z drewna litego. W szczególności osiągnięto zgodność rysunku drewna z przekrojami anatomicznymi na szerokich i wąskich płaszczyznach uszlachetnianego elementu. Wdrożona technologia stanowić będzie istotny element przewagi konkurencyjnej firmy. Pozwoli zaoferować nowy produkt przy zachowaniu efektywności kosztowej zbliżonej do materiałów niezachowujących spójności rysunku drewna na poszczególnych przekrojach. W efekcie, produkty firmy Wnioskodawcy postrzegane będą jak wykonane w całości z płyty drewnianej klejonej, będzie można jednak zaoferować je w niższej cenie niż produkty wykonane z drewna litego, będą to również produkty o charakterze prośrodowiskowym.